Copyright 2022 ViVeTech Nyrt. All rights reserved.
1.  Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény alapján készült. 

2.   Szabályzat időbeli hatálya
A jelen utasítás a jóváhagyás napján léphatályba, a dokumentumban foglalt feladatok és szabályok ezen időponttól alkalmazandók. A szabályzat visszavonásig érvényes. 

3.  Fogalomtár és rövidítések