„Tanácsadóként és technikusként is tudni kell gondolkodni.”

2021.01.26.

Horváth Sándor vezető tanácsadóként csatlakozott a ViVeTech csapatához 2020. szeptemberében. Ismert és elismert szaktekintélyként a ViVeSec szoftver tervezését, illetve az IT biztonsági tanácsadás kompetencia központot irányítja.

Horváth Sándor Fotó: Andorkó Balázs

Horváth Sándor tanulmányait a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola Híradástechnikai üzemeltető szakján kezdte, ahol Automatizált Vezetési és Adattovábbító Komplexum (AVAK) ágazaton tanult. Ez volt az első komoly találkozása a számítástechnikával és a biztonsággal, ugyanis az AVAK eszközöket abban az időben Magyarország légvédelme használta számítógépes vadászirányításra. A főiskolán részt vett egy programozási versenyen, ahol 2. helyezést ért el, így nagy érdeklődést mutatott szoftverfejlesztések irányába is. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnök és Informatikai Kar - Híradás Technikai szakján végezte. Az egyetemi tanulmányai alatt 2 olyan projektben is részt vett fejlesztőként, amelyet a Honvédelmi Minisztérium megvásárolt. Az egyik, rádiólokátorok indikátorának digitális képernyővé történő leképezése, a másik pedig az AVAK rendszer PC eszközökkel való megoldása volt. Mindkét rendszer tartalmazott hardverelem fejlesztést (Xilinx technológiával), illetve komoly szoftverfejlesztési tartalmat is. Miután kiváló eredménnyel végzett az egyetemen, ajánlatot kapott a Honvédelmi Minisztériumtól, ahol a Gazdasági Tervező Hivatalban lett informatikai osztályvezető. Itt részt vett az országos költségvetési és logisztikai informatikai rendszerek kifejlesztésében.

2002-től az Erste Bank informatikai biztonsági rendszereinek működtetésével, elemzések lebonyolításával, IT biztonsági incidensek kivizsgálásával foglalkozott, mint IT biztonsági szakértő. A Honvédelmi Minisztériumban elsajátított tudást kiválóan tudta használni a bankbiztonság területén.

2005-ben már a KÜRT IT biztonsági kompetencia központ vezetője lett. Itt olyan projektekben vett részt, mint a SeCube nevű rendszer módszertani és logikai tervezése, de emellett számos IT biztonsági projektben volt irányító szerepe. Itt kezdett el behatóan foglalkozni a minőségbiztosítással, Senior IT biztonsági szakértőként több vállalatnál is sikeres ISO 27001 felkészítést végzett munkatársaival.

2011-ben munkahelyet váltott, és a TR Consult Kft-nél lett operatív vezető. Az itt eltöltött kilenc év alatt megtanult komplett üzletágat, majd később vállalatot építeni. A cég 3 fős, néhány 10 millió forint árbevételű szervezetből egy 30 fős, milliárdos bevételű vállalattá nőtte ki magát. Több nagy volumenű, eredményes projektet is elvégeztek, stratégiai gondolkodásának köszönhetően legfőbb sikerei az alábbiak:

                        - Az IT határvédelmi rendszereket fejlesztő Check Point partneri rendszerében sikerült a                            legmagasabb partnerségi szintet, 3 csillagosat elérni, amelyet a magyar cégek közül csak egy                            multinacionális rendszerintegrátor cég szerzett meg rajtuk kívül.

                         - Sikeresen akvirálták a Projet Kft.-t. 

                         - Több piacvezető IT biztonsági technológiában is sikerült Magyarországon kizárólagos értékesítési                              és támogatói partnerséget szerezni (Checkmarx, Qualys).

                         - Az egyik IT szolgáltató számára nagykomplexitású és közel milliárdos értékű tűzfalrendszert                             vezettek be sikeresen. 

                         - Három energiaszektorbeli vállalat számára alakítottak ki és működtettek SOC szolgáltatást. 

                         - Komplex projektmenedzsment modult fejlesztett, a Salesforce CRM rendszerébe.

Sándor jelenleg vezető tanácsadóként dolgozik cégünknél, a ViVeTech IT biztonsági üzletágában, ahol egy nagykomplexitású, az IT biztonsági szakemberek operatív munkáját nagy mértékben hatékonnyá tevő szoftver fejlesztésén dolgozik munkatársainkkal. A ViVeSec szoftver és szolgáltatáscsomag a kritikus infrastruktúra szolgáltatók számára biztosítja az ISO27001 egyszerű és költséghatékony bevezetését, támogatja a tanúsítást és a minőségirányítási rendszer működtetését. Ez a szoftver nagyban erősíti majd a kritikus infrastruktúra üzemeltetők IT biztonságát, illetve a jogszabályi előírásoknak való megfelelést. Ezzel a szoftverrel szeretnénk a nemzetközi piacra lépni, és tőzsdén elindulni.

Sándor sikerének kulcsa talán a sokoldalúságában rejlik, pályája során mind a szoftverfejlesztési, mind az IT üzemeltetési, mind pedig az IT biztonsági oldalt mélyen megismerte, de emellett rengeteg tapasztalatot szerzett a megrendelői igények és kihívások tekintetében is. Az IT biztonság területén szerzett technológiai tudása alkalmassá teszi az IT architect feladatok ellátására, vagyis egyszerre képes tanácsadóként és technikusként gondolkodni. Az IT tanácsadás és az IT biztonsági termékek ismeretének alapos elsajátításával lehetővé tette, hogy az IT biztonsági szoftverek módszertani és logikai fejlesztésében is otthon legyen.

Copyright 2021 ViVeTech Nyrt. All rights reserved.
VIVETECH ZRT.
H-1118 Budapest Szüret str. 15.
Copyright 2021 ViVeTech Zrt. All rights reserved.
VIVETECH ZRT.
1118 Budapest Szüret Straße 15.
Phone: +36 20 967 5550
Copyright 2021 ViVeTech Zrt. All rights reserved.